domškola EDUard

živá, otvorená škola

... aby deti neprišli o prirodzenú zvedavosť a chuť sa učiť, aby boli tvorivé, spokojné a cítili sa slobodne...