KTO

tvorí našu domškolu

EDUard v Žiline funguje prvý rok. Nadväzuje na skupinu, ktorá tri roky existovala v Bytči. V skupine je momentálne 15 detí a 2 učitelia. Kolektív je zmiešaný, je v ňom zastúpený celý prvý stupeň, t.j. prvý, druhý, tretí aj štvrtý ročník základnej školy.

 

UČITELIA

Lucia

Preferuje životný štýl prirodzenej spokojnosti, a aktívnej pohody. Dlhodobo sprevádzala deti v lesnom klube (lesnej škôlke). Teraz sa venuje už len učeniu vo vzdelávacej skupine, kde má prioritne prvákov a druhákov. Je pre ňu prirodzený rešpektujúci princíp, kontaktné rodičovstvo i alternatívne vzdelávanie. Veľmi veľa jej to dalo a dáva. 

Alenka

Alenka je učiteľka "druhostupniarka" s aprob. slovenčina-dejepis. Má prax v školstve a momentálne si užíva učiteľovanie mimo neho. Popri vlastných deťoch sa dostala k rešpektujúcemu prístupu a rôznym alternatívam vzdelávania. V našej vzdelávacej skupinke má momentálne na starosti tretiakov a štvrtákov.