KTO

tvorí našu domškolu

EDUard v Žiline funguje druhý rok. Nadväzuje na skupinu, ktorá tri roky existovala v Bytči. V skupine je momentálne 17 detí a 2 učitelia. Kolektív je zmiešaný, je v ňom zastúpený prvý až piaty ročník základnej školy.

 

UČITELIA

Lucia

Preferuje životný štýl prirodzenej spokojnosti, a aktívnej pohody. Dlhodobo sprevádzala deti v lesnom klube (lesnej škôlke). Teraz sa venuje už len učeniu vo vzdelávacej skupine, kde má prvákov a druhákov, plus matematiku a geografiu so staršími. Je pre ňu prirodzený rešpektujúci princíp, kontaktné rodičovstvo i alternatívne vzdelávanie. Veľmi veľa jej to dalo a dáva. 

Alenka

Alenka je učiteľka "druhostupniarka" s aprob. slovenčina-dejepis. Má prax v školstve a momentálne si užíva učiteľovanie mimo neho. Popri vlastných deťoch sa dostala k rešpektujúcemu prístupu a rôznym alternatívam vzdelávania. 

V našej vzdelávacej skupinke má momentálne na starosti tretiakov a štvrtákov plus prvouku u mladších.